Programa de Desarrollo Ejecutivo

Salidas profesionales

Áreas de expertise

Cargos directivos y de responsabilidad en cualquier ámbito funcional de una empresa:

  • Área de producción
  • Área de operaciones
  • Área de logística
  • Área de marketing
  • Área de innovación
  • Área de calidad
  • Área de proyectos
  • Área de personal
  • Área de compras

Borsa de pràctiques

Empreses col·laboradores

Es posa a disposició dels estudiants del màster el Servei d’Orientació i Inserció Professional del centre per tot el que fa referència a ofertes de pràctiques i estades en empreses com ara:

Perfil dels graduats

Experiència dels alumnes

El programa s’adreça a graduats i graduades que tenen una àmplia formació tècnica, però que necessiten ampliar la seva formació en l’àrea de la gestió lligada a l’organització industrial: direcció d’operacions (producció, compres i aprovisionament, logística de distribució), gestió de la tecnologia, la innovació, la informació i el coneixement, gestió de la qualitat integral i sistemes de gestió mediambiental

Necessiten també uns coneixements sòlids en la resta d’àrees funcionals de l’empresa: direcció econòmica i financera, direcció de màrqueting, habilitats directives, recursos humans i gestió de canvi, estàndards i normatives legals, i direcció estratègica i política empresarial.

Alumni Experiences

Altres dades

Estadístiques sobre la EUSS - Estudi realitzat per la AQU

Taxa d’ocupació una vegada finalitzats els estudis a la EUSS

Taxa d'ocupació
0%

La taxa d’atur entre les persones titulades és del 3% , xifra molt inferior respecte a la taxa d’atur a Catalunya en el moment de l’enquesta, que se situava al voltant del 15%.

Aquest nivell d’ocupació d’un 97% es considera molt satisfactori ja que és superior al de les persones titulades amb graus universitaris a Catalunya, que és del 82%

Nivell salarial una vegada finalitzats els estudis a la EUSS

No Data Found

Pel que fa al salari, aquests se situen a nivells molt alts, tenint en compte que el salari mig anual a Catalunya l’any 2019 es va situar en els 25.968,20 € i que el salari més habitual el mateix any va situarse en 18.468,90 €.

Les dades mostren que més del 91% de les persones titulades tenen guanys superiors als 2.000 € bruts mensuals, dada que els situa en una posició molt superior a la resta de la societat.

Satisfacció amb la titulació (font: Dades AQU 2017-20)

Satisfacció global
0%

Si tornés a començar, triaria la mateixa titulació (font: Dades AQU 2017-2020)

Satisfacció global
0%

Satisfacció amb el professorat (font: Dades AQU 2017-20)

Nota global
0%

La formació rebuda m’ha permès millorar les meves capacitats per a l’activitat professional (font: Dades AQU 2017-20)

Nota global
0%

Escola Universitària Salesiana de Sarrià

Passeig Sant Joan Bosco, 74 08017 – Barcelona

Telèfon: +34 932805244

Fax: +34 932806642

Correu-e: euss@euss.cat

Gestió acadèmica: gestioacademica@euss.cat

Borsa de treball: borsatreball@euss.cat

Fundació Rinaldi: fundacio@euss.cat

Webmaster: webmaster@euss.cat

EUSS – Escola Universitària Salesiana de Sarrià. © 2022 – Centre adscrit a la UAB       l

ODS

RSS

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN

Rellena el formulario que encontrarás a continuación y le enviaremos más información sobre el máster y los requisitos de admisión.

PARTICIPA EN LAS SESIONES INFORMATIVAS

Rellena el formulario que encontrarás a continuación y reserva tu plaza para las sesiones informativas sobre el Programa de Desarrollo Ejecutivo

DESCARGAR EL FOLLETO

Rellena el formulario que encontrarás a continuación y reserva tu plaza para las sesiones informativas sobre el Programa de Desarrollo Ejecutivo